Zgrzewanie papy termozgrzewalnej

Zgrzewanie papy termozgrzewalnej nie jest najprostszym zadaniem dla amatora. Papy zgrzewalne zwykle są dość grube i mają dużą gramaturę, ponieważ masa asfaltowa potrzebna do jej klejenia zawarta jest w strukturze tegoż materiału. Chociaż papy termozgrzewalne charakteryzują się dużą trwałością, warto pokusić się o wynajęcie firmy, która profesjonalnie zajmuje się tego typu pracami. Jak powszechnie wiadomo, pokrycia z papy są jedną z najbardziej popularnych metod wstępnego krycia płaskiego dachu. Ze względu na łatwość układania i trwałość powłoki papy zgrzewalne wypierają papy tradycyjne, stosowane jeszcze do niedawna prawie na każdym dachu. Aby zgrzewanie papy termoizolacyjnej przebiegło bez problemy należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Niezbędne jest, aby bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich wykonać pomiary połaci dachowej i dokładnie sprawdzić osadzenie wpustów dachowych oraz wielkość spadków połaci dachu. W oparciu o zdobyte dane należy precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy termozgrzewalnej na powierzchni dachu. Dopiero później można przystąpić do nakładania rolek papy, pamiętając by podłoże było równe, odpowiednio zdylatowane i oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Podczas wykonywania zgrzewania papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują przy pracach na wysokościach. Ważne także by zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi, które mówią, że pracownicy wykonujący daną pracę powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, odpowiednie robocze obuwie, rękawice oraz sprzęt zabezpieczający. Konieczne jest także, aby podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania w pobliżu znajdowała się gaśnica. Zgrzewanie papy termozgrzewalnej – zapraszamy do poznania oferty.